จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ออกสัมภาษณ์ออกรายการสด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ 93.25 MHZ ประเด็น ภารกิจหลักของ ศธจ.นว / นโยบายการบริหารงาน / งานวันเด็ก / งานวันครู / กิจกรรมฯลฯ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 10.00 )
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ออกสัมภาษณ์ออกรายการสด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์  93.25 MHZ  ประเด็น  ภารกิจหลักของ ศธจ.นว / นโยบายการบริหารงาน / งานวันเด็ก / งานวันครู / กิจกรรมฯลฯ
เข้าชม 91  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560