พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ./พสน.นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกจัดระเบียบและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 21.00-24.00 )
ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ./พสน.นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกจัดระเบียบและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เข้าชม 84  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561