จันทร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณิชชา กิตติธรธำรงกุล อบรมผู้นำยุวกาชาด 19-24 กุมภาพันธ์ 61

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
ณิชชา  กิตติธรธำรงกุล  อบรมผู้นำยุวกาชาด 19-24 กุมภาพันธ์ 61 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"  เขตบางแค กทม 
เข้าชม 112  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
สุรพล หนูเงิน / ติดตาม ขอความร่วมมือสถานศึกษา ส่งกองยุวกาชาด จำนวน 4 กอง ๆ 8 คน ผู้บังคับบัญชา 1 รวม 9 คน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ติดตาม ขอความร่วมมือสถานศึกษา ส่งกองยุวกาชาด จำนวน 4 กอง ๆ 8 คน ผู้บังคับบัญชา 1 รวม 9 คน  
เข้าชม 112  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561