พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณิชชา กิตติธรธำรงกุล อบรมผู้นำยุวกาชาด 19-24 กุมภาพันธ์ 61 (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
ณิชชา  กิตติธรธำรงกุล  อบรมผู้นำยุวกาชาด 19-24 กุมภาพันธ์ 61 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"  เขตบางแค กทม 
เข้าชม 156  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
สุรพล หนูเงิน/22-23 ก.พ.61 ติดตามและจัดทำวาระการประชุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
22-23 ก.พ.61 ติดตามและจัดทำวาระการประชุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประชุมจังหวัดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม 156  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
สุรพล หนูเงิน / ติดตาม ขอความร่วมมือสถานศึกษา ส่งกองยุวกาชาด จำนวน 4 กอง ๆ 8 คน ผู้บังคับบัญชา 1 รวม 9 คน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ติดตาม ขอความร่วมมือสถานศึกษา ส่งกองยุวกาชาด จำนวน 4 กอง ๆ 8 คน ผู้บังคับบัญชา 1 รวม 9 คน  
เข้าชม 155  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561