พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สุรพล หนูเงิน / ณิชชา กิตติธรธำรงกุล พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14-17 มีนาคม 2561 จ.จันทบุรี โดย.จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 06.30 )
สุรพล หนูเงิน / ณิชชา  กิตติธรธำรงกุล  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14-17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จัดโดย..จังหวัดนครสวรรค์  ขึ้นรถที่หน้าศาลากลางจังหวัด เวลา 06.30 น.
เข้าชม 145  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
ณิชชา กิตติธรธำรงกุล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์การประสานงานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด “ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
ณิชชา  กิตติธรธำรงกุล   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์การประสานงานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด “ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าชม 129  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561