เสาร์์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สุรพล หนูเงิน / ณิชชา กิตติธรธำรงกุล พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14-17 มีนาคม 2561 จ.จันทบุรี โดย.จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 06.30 )
สุรพล หนูเงิน / ณิชชา  กิตติธรธำรงกุล  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14-17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จัดโดย..จังหวัดนครสวรรค์  ขึ้นรถที่หน้าศาลากลางจังหวัด เวลา 06.30 น.
เข้าชม 86  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561