จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สุรพล หนูเงิน อบรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 จ.สมุทรปราการ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 00 )
สุรพล หนูเงิน อบรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน  กุยยกานนท์"  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


เข้าชม 106  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561