ศุกร์์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณิชชา กิตติธรธำรงกุล /ติดตาม เยี่ยมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 16 ก.พ.61

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ติดตาม เยี่ยมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกรกพระพิทยาคม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
เข้าชม 80  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561