พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารักษ์รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรมแรมดิเอม็เพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
1. ประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารักษ์รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรมแรมดิเอม็เพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 62  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561