เสาร์์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ค่่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทยจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ค่่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทยจังหวัดนครสวรรค์
โดย..กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ฐานกิจกรรม 8 ฐาน  ผู้ร่วมกิจกรรม  พ่อ แม่ ลูก 66 ครอบครัวเข้าชม 64  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561