อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นว กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" (พสน.)
ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นว กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561 

18 - 20 พฤษภาคม 2561 

เข้าชม 68  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561