ศุกร์์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ออกตรวจจัดระเบียบสังคม ร่วมกับปกครองจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 23.00 )
ออกตรวจจัดระเบียบสังคมร่วมกับปกครองจังหวัดตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 6 เดือนเมษายน 2561 เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 02.00 น
เข้าชม 59  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2561