เสาร์์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 06.00เป็นต้นไป )
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณศาลากลาจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

เข้าชม 45  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561