เสาร์์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ประเมิน WB

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เข้าชม 21  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561